L’ORMAinternational

L’ORMAinternational este sectorul internațional L’ORMA, o agenție profesională de educație care lucrează în domeniul sportului, educației și antreprenoriat social din anul 2000.

Suntem o organizație non-profit recunoscută la nivel național de 18 ani: în fiecare an furnizăm sute de activități educaționale care includ 400 de profesori, 60 de școli, și circa 6000 de copii și familii.

Deși activăm în mare parte ca organizație non-profit, munca noastră este: să lucrăm cu zeci de instituții, școli și companii private asigurându-le servicii educaționale.

În ultimii 8 ani, ne-am specializat în design, scrierea și implementarea de proiecte Europene pe temele „noastre”, dezvoltarea și structurarea unui sistem pentru a lucra corect și eficient: acum suntem gata să o împărtășim cu alte organizații.

Innovative Education Center (IEC)

Innovative Education Center (IEC) este alcătuit din consultanți internaționali, colaboratori, voluntari, și tineri cu experiență în educație, sport, artă și cultură, tehnologii științifice digitale, drept și psihologie.

Misiunea IEC Austria este:

Să aducă metode inovative și practice pentru formarea tinerilor, cu scopul de contribui la construirea unei societăți mai bune, să promoveze incluziunea socială prin sport, integrarea migranților și protecția mediului

Sa producă și să transmită informații prin cercetare și educație pentru a promova știința, ingineria și cultura – să răspundă nevoilor sociale, culturale, educaționale, și nevoilor de dezvoltare a societății prin dedicarea către principiile dezvoltării viabile și coeziunii sociale.

Să contribuie la conturarea cetățenilor responsabili capabili să lucreze cu toate categoriile de oameni, efortul bazat pe adecvarea lor științifică, profesională și culturală în timp ce,având respect pentru justiție, libertate, democrație și solidaritate

Să asigure un mediu propice pentru dezvoltare și diseminarea noilor cunoștințe și promovarea noilor cercetări prin cooperare cu organizațiile naționale și internaționale, instituții, întreprinderi și universități.

Să contribuie la implementarea drepturilor egale cât și a oportunităților și activităților, indiferent de gen, rasă sau origine.

Asociația funcționează în prezent cu 5 membri, dintre care 2 sunt membri fondatori plătiți și 3 angajați neremunerați, precum și peste 10 colaboratori. De-a lungul anilor, IEC a construit o rețea puternică cu asociații din diferite sectoare, școli și întreprinderi sociale și în fiecare an aproximativ 100 de cursanți sunt implicați în peste 15 activități de învățare locale – cursuri de formare, seminarii, ateliere și evenimente sportive. Activitățile locale de învățare sunt organizate pentru multe grupuri țintă diferite, inclusiv adulți, tineri (16-29 de ani), NEET, profesori, profesori universitari, activiști sociali și alți profesioniști. Majoritatea activităților educaționale se adresează tinerilor expuși riscului de excluziune socială și migranților.

Prin cursurile de formare, evenimente de consolidare a capacităților și cooperare internațională, IEC încurajează participarea la sport și la activitatea fizică în natură, în special prin sprijinirea implementării documentelor de politici ale Uniunii Europene (UE) în domeniul sportului și a altor domenii de politică relevante, cum ar fi recomandări, orientări, strategiile de politică și punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind activitatea fizică care îmbunătățește sănătatea (HEPA).

IEC derulează proiecte sportive finanțate de Programul Sport Erasmus+ axate pe promovarea activității fizice și a exercițiilor fizice ca stil de viață sănătos și pe utilizarea sportului ca instrument de educație și incluziune socială a oamenilor; spre exemplu „Eco-Friendly Sport”; „Hike Together”; „Outdoor Sports in Nature for Skills Development”; ” CYCLE! 2 Wheels Enough For Our Planet”; „Football as a seed for gender equality” și „Touch (the) nature”.

IEC Austria implementează proiecte care vizează împuternicirea tinerilor cetățeni austrieci, cu accent pe cei din zonele rurale (proiectul Europe for Citizens CORE – Citizens Occupy Rural Europe). CORE își propune să îi facă pe cetățeni să se simtă mai apropiați și ca aparținând Europei, oferindu-le instrumente și promovând participarea activă. Prin crearea unei oportunitati de împuternicire pentru tineri și scăderea sentimentului lor de izolare, tinerii din mediul rural se simt implicați într-o comunitate în care pot participa, pot fi activi și au un rol pentru abilitarea altor semeni. Prin activitățile proiectului, IEC Austria motivează tinerii cetățeni și le îmbunătățește oportunitățile și dezvoltă împuternicirea tinerilor europeni.

Scout Society

Scout Society este o organizație fondată în anul 2011 cu scopul principal  de educa membri din comunitatea locală printr-o  educație non-formala pentru a deveni cetățeni activi în comunităților lor locale. Viziunea organizației noastre este să ajungă  să influențeze pozitiv cât mai mulți oameni din comunitatea noastră locală, din țara și Europa.

Accentul cade pe tineri. Astfel, organizația lucrează constant cu tinerii folosind metode non-formale și promovează multiculturalismul și principiile europene, precum democrația, libertatea de exprimare și drepturile omului.Totuși, în ultimii 5 ani, am început să lucrăm și cu populația adultă din regiunea noastră. Activitatea noastră variază de la proiectarea de activități pentru aceștia până la realizarea de proiecte mixte cuprinzând activități care implică atât tineri, cât și adulți/seniori. Aceste activități promovează sportul pentru toate miscarile, caută sa dezvolte, cursuri recalificate  și vizează o mai bună integrare a adulților în comunitate, lucrând în același timp pentru dezvoltarea abilităților acestora.

În ceea ce privește structura organizației noastre, avem în jur de 10 membri în consiliu și peste 20 de voluntari activi și 80 de membri care activează ocazional pentru proiecte specifice. Membrii noștri au o vagă experiența în lucrul  cu NGO-uri, in medie, 10 ani de experienta cu NGO-uri, fie în ONG-uri locale (ex. Liga Studenților Universitatea C. Brâncuși), naționale (ex. Organizația Națională a Cercetașilor Români;) sau internaționale (ex. AIESEC, UNICEF). În plus, aceștia au experiență în organizarea și implementarea diferitelor proiecte, cum ar fi: ERASMUS+ KA1 (mobilitatea tinerilor și mobilitatea lucrătorilor de tineret), Parteneriate strategice KA2, ERASMUS+ Sport Projects și proiecte naționale (folosind fonduri structurale și alte fonduri europene, adică fonduri norvegiene) .   În plus, membrii Societății Scout au o vastă experiență de lucru ca tineri lucratori, coordonatori de proiecte, facilitatori, scriitori de proiecte, fotografi, marketeri și editori video, cu abilități remarcabile în digital, lobby și advocacy. 

Pe lângă valoarea pe care membrii noștri o aduc organizației, parteneriatele pe care le-am dezvoltat la nivel local și național contribuie și dau valoare tuturor proiectelor, unele dintre ele fiind: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJTS Gorj), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC Gorj), primării (ex. Primăria Târgu-Jiu), școli și universități (ex. Universitatea Constantin Brâncuși), ONG-uri (ex. Cercetașii României), cluburi sportive (ex. Clubul de Fotbal Pandurii) și altele (ex. Centrul Turistic Regional). Nu în ultimul rând, suntem în proces de construire a propriului Centru Social unde vom putea găzdui și implementa proiecte.

Hodina H

Scopul principal al organizației Hodina H este de a crea oportunități de dezvoltarea copiilor și tinerilor prin activități interesante, de cooperare împreună cu părinții, sprijin prin activități in funcție de vârstă, dezvoltarea comunității locale.

Misiunea Hodina H este să obțină și să furnizeze informații în special copiilor și tinerilor, să le asigure dreptul la informare, să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea personală, timpul liber complet, sa dezvolte cooperarea internațională, voluntariatul, implicarea activă a copiilor, tinerilor și adulților în relații publice, sa sprijine viața comunității și dezvoltarea acesteia. Hour H este aici pentru copii și tineri, pentru tinerii cu mai puține oportunități, pentru seniori și public. Hour H este o organizație potrivită pentru familii.

Principalul grup țintă este reprezentat de tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 si 30 de ani și seniorii cu vârsta de peste 50 de ani. Alte grupuri țintă sunt tinerii cu oportunități reduse, copiii începând cu 3 ani, adulții, grupuri țintă centrate în funcție de activități specifice (șomeri, infractori etc.).

Hodina H a definit 5 priorități cheie pentru activitățile sale: Dezvoltare personală, Voluntariat, Informare, Educație non-formală, Cooperare internațională.

OSIN4SD Uncategorized