L’ORMAinternational

L’ORMAinternational je součást mezinárodního sektoru L’ORMA, profesionální vzdělávací agentury působící v oblasti sportu, vzdělávání a sociálního podnikání od roku 2000.

Jedná se o etablovanou neziskovou organizaci s celorepublikovou působností již 18 let: ročně zajišťuje stovky vzdělávacích aktivit, do kterých je zapojeno zhruba400 učitelů, 60 škol a cca 6000 dětí a rodin.

Přestože působí převážně ve světě neziskovek, toto je naše práce: spolupracujeme s desítkami institucí, škol a soukromých společností, které jim poskytují vzdělávací služby.

V posledních 8 letech se specializuje na navrhování, psaní a implementaci evropských projektů na svoje témata, vývoj a strukturování systému, jak to dělat správně a efektivně: nyní jsou připraveni sdílet své poznatky a znalosti s dalšími organizacemi.

Innovative Education Center (IEC)

Innovative Education Center (IEC) tvoří mezinárodní konzultanti, spolupracovníci, dobrovolníci a pracovníci s mládeží se zkušenostmi v oblasti vzdělávání, sportu, umění a kultury, digitálních vědeckých technologií, práva a psychologie.

Mise IEC Austria:

přinášet inovativní metody a postupy pro mládež s cílem přispět k budování lepší společnosti, podporovat sociální začlenění prostřednictvím sportu, integrace migrantů a ochrana životního prostředí

produkovat a předávat znalosti prostřednictvím výzkumu a vzdělávání na podporu vědy, výzkumu a kultury – správně reagovat na uspokojování sociálních, kulturních, vzdělávacích a rozvojových potřeb společnosti.

Se zásadami životaschopného rozvoje a sociální soudržnosti přispívat k formování odpovědných občanů schopných jednat ve všech oblastech lidského snažení na základě své vědecké, odborné a kulturní přiměřenosti při respektování spravedlnosti, svobody, demokracie a solidarity

poskytovat prostředí pro rozvoj a šíření nových znalostí,  podporu nových výzkumů prostřednictvím spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi, institucemi a univerzitami přispívat k uplatňování rovných práv a rovných příležitostí a postupů bez ohledu na pohlaví, rasu a původ.

Sdružení v současné době funguje s 5 zaměstnanci, z toho 2 placenými zakládajícími členy a 3 neplacenými dobrovolníky a více než 10 spolupracovníky. V průběhu let IEC vybudovala silnou síť se sdruženími v různých sektorech, školami a sociálními podniky a každý rok se asi 100 studentů zapojí do více než 15 místních vzdělávacích aktivit – školicích kurzů, seminářů, workshopů a sportovních akcí. Lokální vzdělávací aktivity jsou organizovány pro mnoho různých cílových skupin, včetně dospělých studentů, mládeže (16-29), NEETs, učitelů, univerzitních profesorů, sociálních aktivistů a dalších odborníků. Většina vzdělávacích aktivit je určena mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením a migrantům.

Prostřednictvím školení, akcí pro budování kapacit a mezinárodní spolupráce podporuje IEC účast na sportu a fyzické aktivitě v přírodě, zejména podporou implementace politických dokumentů Evropské unie (EU) v oblasti sportu a dalších relevantních oblastí politiky, jako jsou doporučení, pokyny, politické strategie a provádění doporučení Rady o fyzické aktivitě posilující zdraví (HEPA).

IEC má v portfoliu sportovní projekty financované z programu Erasmus+ Sport Program zaměřené na podporu fyzické aktivity a cvičení jako zdravého životního stylu a využití sportu jako nástroje vzdělávání a sociálního začleňování lidí; tj. . ”Eco-Friendly Sport”; “Hike Together”; ”Outdoor Sports in Nature for Skills”; “CYCLE! 2 Wheels Enough For Our Planet”; Football as a seed for gender equality”; a „Touch (the) nature.“

IEC Austria realizuje projekty zaměřené na posílení postavení mladých rakouských občanů se zaměřením na ty ve venkovských oblastech (projekt Evropa pro občany CORE – Citizens Occupy Rural Europe). CORE si klade za cíl, aby se občané cítili blíže a jako by patřili k Evropě tím, že jim poskytuje různé nástroje a podporuje aktivní účast. Vytvořením příležitosti k posílení postavení mladých lidí a snížením jejich pocitu izolace se mladí z venkova cítí být zapojeni do komunity, kde se mohou zapojit, být aktivní a hrát roli při posílení postavení ostatních vrstevníků. Prostřednictvím projektových aktivit IEC Austria motivuje mladé občany a zlepšuje jejich příležitosti a rozvíjí posílení postavení mladých Evropanů.

Scout Society

Scout Society je organizace založená v roce 2011 s primárním cílem vzdělávat členy místní komunity prostřednictvím neformálního vzdělávání, aby se stali aktivními občany ve svých místních komunitách. Vizí naší organizace je oslovit a pozitivně ovlivnit co nejvíce lidí z naší místní komunity, země a Evropy.

Zaměřujeme se především na mladé lidi. Organizace tak neustále pracuje s mladými lidmi pomocí neformálních metod a podporuje „multikulturalismus“ a evropské principy, jako je demokracie, svoboda projevu a lidská práva. V posledních 5 letech jsme však začali pracovat i s dospělou populací v našem regionu. Naše práce sahá od navrhování aktivit až po realizaci smíšených projektů zahrnujících aktivity, které jsou určeny jak pro mladé lidi, tak dospělé/seniory. Tyto aktivity propagují sport a veškerý pohyb, vyhledávají rozvojové, rekvalifikační kurzy a zaměřují se na lepší integraci dospělých do komunity, přičemž neustále pracují na rozvoji jejich dovedností.

S ohledem na strukturu naší organizace máme kolem 10 členů správní rady, více než 20 aktivních dobrovolníků a 80 členů, kteří se příležitostně účastní konkrétních projektů. Naši členové mají bohaté zkušenosti s prací v nevládních organizacích (v průměru 10 let zkušeností s nevládními organizacemi, ať už na lokální úrovni (např. Studentská liga Univerzita C. Brancusi), národní (např. Národní organizace rumunských skautů;) nebo s mezinárodními nevládními organizacemi (např. AIESEC, UNICEF). Kromě toho mají zkušenosti s organizací a implementací různých projektů, jako jsou: ERASMUS+ KA1 (mobilita mladých lidí a mobilita pracovníků s mládeží), Strategická partnerství KA2, ERASMUS+ Sportovní projekty a národní projekty (s využitím strukturálních a jiných evropských fondů, např. Norské fondy). Kromě toho mají členové „Scout Society“ bohaté zkušenosti s prací s mládeží, koordinováním projektů, a dalšími aktivitami s projekty.

Kromě hodnoty, kterou naši členové přinášejí organizaci, přispívají partnerství, která jsme vytvořili na místní a národní úrovni a přinášejí skutečnou přidanou hodnotu všem našim projektům, z nichž některé jsou: Ministerstvo mládeže a sportu v Rumunsku (DJTS Gorj), ministerstvo práce (DGASPC Gorj), starostové (tj. Târgu-Jiu), školy a univerzity (tj. Univerzita Constantina Brancusiho), nevládní organizace , sportovní kluby (tj. fotbalový klub Pandurii) a další (tj. regionální turistické centrum). V neposlední řadě pracujeme na budování vlastního Sociálního centra, kde budeme moci hostit a realizovat projekty.

 

Hodina H

Hlavním cílem Hodiny H je vytvářet příležitost pro rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím zajímavých aktivit, spolupráce s rodiči, podpory aktivního stárnutí, rozvoje místní komunity.

Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace zejména pro děti a mládež, zajišťovat jejich právo na informace, podporovat celoživotní vzdělávání, osobní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a mládeže. dospělých ve věcech veřejných, podporovat komunitní život a jeho rozvoj. Hodina H je tu pro děti a mládež, pro mládež s omezenými příležitostmi, pro seniory i veřejnost. Hodina H je rodinná organizace.

Hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 13-30 let a dospělí ve věku 50+ (senioři). Dalšími cílovými skupinami jsou mladí lidé s omezenými příležitostmi, děti od 3 let, dospělí a další specifické cílové skupiny dle konkrétních aktivit (nezaměstnaní, „prvopachatelé“ apod.).

Hodina H definovala 5 klíčových priorit pro své aktivity: Osobní rozvoj, Dobrovolnictví, Informovanost, Neformální vzdělávání, Mezinárodní spolupráce.

OSIN4SD Uncategorized